Občianske združenie

Občianske združenie Zasmečuj deťom zdravie vzniklo v roku 2017. Cieľom občianskeho združenia je organizácia volejbalového turnaja Zasmečuj deťom zdravie a získavanie finančných prostriedkov , ktoré sú venované detskej onkológii  a hematologickému oddeleniu v Banskej Bystrici.

Členovia občianskeho združenia sú osoby blízke Matejovi Tóthovi, zakladateľovi a dlhoročnému organizátorovi turnaja. Všetci členovia občianskeho združenia sa organizácii, príprave a propagácii turnaja venujú vo svojom voľnom čase a nepoberajú za prácu v združení žiadny honorár.